top of page
התיאוריה
התיאוריה

התיאוריה

 MORE צמיחה ושגשוג 

"התיאוריה והפרקטיקה של עיצוב אסטרטגיות ניהול ומנהיגות
המעודדות צמיחה ושגשוג בסביבה מורכבת"

תקציר

ארגונים עסקיים מתפקדים היום במציאות חדשה ומרבית המנכ"לים וחברי ההנהלה מגלים בתחושת תסכול רבה שתיאוריות הניהול הקיימות ומתודולוגיות הניהול המוכרות  - אינן נותנות מענה מתאים לאתגריה. זוהי מציאות המאופיינת על יד מורכבות כפולה ההולכת ונעשית כאוטית מיום ליום: מורכבות בסביבה העסקית (הסביבה החיצונית שבה פועל הארגון ובה - לקוחות, ספקים, מתחרים, רגולטורים, תקשורת וכו') ומורכבות מקבילה בסביבה הארגונית (הסביבה הפנימית של הארגון ובה - עובדים ומנהלים).

חמשת היכולות הניהוליות/אסטרטגיות המשמעותיים ביותר הנדרשות לכל חברה עסקית כדי שתוכל להצליח: לצמוח ולשגשג הן:

  • היכולת לזהות במהירות ובדייקנות  שינויים משמעותיים (עבורה) המתהווים בסביבה העסקית.

  • היכולת להגיב לשינויים המשמעותיים שזוהו במהירות ובדייקנות דרך הפעלת אסטרטגיות של "השתנות" ו/או "שינוי".

  • היכולת ליצור בתוך החברה תרבות ארגונית של שיח "דיאלוגי" פתוח וחוצה ארגון, עם נכונות לעימותים מקצועיים ענייניים, נטולי כעס ועלבון.

  • היכולת ליצור בחברה תרבות ארגונית המעודדת יצירתיות, חדשנות יזמות עם מכוונות לעשייה (לביצוע), המאפשרים לחברה להציע ללקוחותיה פתרונות מגוונים ורבי תועלת הנותנים מענה לצרכיהם ולציפיותיהם.

  • היכולת לבנות, להעמיק ולשמר מערכות יחסים משמעותיות עם אנשי מפתח (לקוחות, ספקים אסטרטגיים, מובילי דעת קהל, רגולטורים וכו').

 

תוכנית  MORE צמיחה ושגשוג, מפתחת בארגון את חמשת היכולות האלה ומסייעת להנהלה להשיג את יעדיה העסקיים , למרות המציאות המורכבת, העמימות וחוסר הוודאות

bottom of page