top of page
MORE מנהיגים ב"שטח"

MORE מנהיגים ב"שטח"

 תוכנית "מובילים" ליצירת תשתית חיונית של "מנהיגות שטח" 

"מובילים" היא תוכנית המבוססת על איתור והכשרה של מנהלי ביניים בעלי עוצמת מנהיגות טבעית ויכולת השפעה על עמיתים ושנוכחותם בשטח חיונית להצלחת ההנהלה בהטמעה ויישום של:

 • תוכניות מצוינות – התאמה דינמית ומתמשכת של האסטרטגיה הארגונית לתנאי המציאות המשתנים ושיפור מתמיד של תהליכים להעצמת הגמישות הארגונית, לחיזוק החדשנות בארגון ולהתייעלות וחסכון מתמשכים. 

 • שינויים "ממעלה שנייה" ("שינויי פרדיגמה").

"מובילים" הם מנהלים ובעלי תפקידים מקצועיים בדרג "3-4" (כפופי סמנכ"לים  ו/או דרג אחד יותר זוטר)  שהם בעלי כישורים טבעיים של  מנהיגות ויכולת אישיותית להשפיע ולעצב "דעת קהל", המזוהים ככאלה על ידי:

 • הממונה עליהם

 • העמיתים שלהם

 • הספקים שלהם ( פנימיים ו/או חיצוניים)

 • הלקוחות שלהם (פנימיים ו/או חיצוניים)

 • המדווחים להם

 • המערך המקצועי של משאבי אנוש בארגון (בדרך כלל בסיוע אנשי מקצוע חיצוניים, מומחי אבחון).

התועלת למנכ"ל ולהנהלה מהפעלת התוכנית:

ה"מובילים בארגון" יהיו, בתום תהליך ההכשרה המתואר במסמך זה,  בעלי סיכוי גבוה מאחרים (אם ולכשיתאפשר בארגון) לקידום לתפקידי ניהול בכירים ויהוו פוטנציאלית, מועמדים ראויים להיות בעתיד חברי הנהלה.
ה"מובילים" יהיו, כבר במהלך ההכשרה ובמיוחד לאחר שיסיימו אותה, שותפים פוטנציאליים למנכ"ל ולסמנכ"לים לקבלת משוב ולחשיבה על שיפורים/שינויים נדרשים, בכל הקשור לתהליכים בארגון ולתהליכים בממשקי הארגון עם עובדיו, עם לקוחותיו עם ספקיו ועם אנשי מפתח בקהילה העסקית, בתקשורת וברגולציה.
בנוסף - כאשר ההנהלה תחליט על צורך ביישום שינויים ארגוניים "ממעלה שנייה" ( שינויי מהות - שינויי פרדיגמה), ה"מובילים"  יהיו "מעצבי דעת קהל" שישפיעו, איש איש בעמדת העבודה שלו, על יצירת אקלים של תמיכה ושיתוף פעולה עם תוכניות ההנהלה.

 

התוכנית המוצעת מבוססת על שילוב בין שלשה עולמות תוכן ייעוציים "רחבי יריעה":

 • ABLE- Action Based Learning המודל המתקדם ביותר הקיים היום בעולם להכשרת מנהלים בדרג בכיר שפותח ויושם בחברת GE בארה"ב.

 • "צוותי שיתוף": הגרסה שלנו, בחברת יהב,  לתוכניותManagement  Lean שפותחו בחברת טיוטה ביפן.   אלה הן תוכניות פעולה "חוצות ארגון"  המתרגמות את העקרונות ה"קלסיים" של ניהול איכות  לצרכי הפיתוח העכשוויים של ארגונים מודרניים - הן בכל הקשור לפיתוח תרבות ארגונית ותהליכים של העצמת הערך ללקוח והן בכל הקשור לפיתוח תרבות ותהליכים של התייעלות וחסכון  וכל זה תוך פיתוח היצירתיות וכושר היישום (הביצוע) של הארגון.

 • למידה בייעוץ אישי "אחד על אחד", במודל Co Learning© (מודל ייעוץ אישי למנהלים בכירים שפותח בחברת יהב ומיושם בכל הפעילויות הייעוציות שלנו עם מנהלים בכירים בארגונים שונים).

לתוכנית "המובילים" יש יתרונות רבים:

 • תוכנית "המובילים" משתלבת החל מראשיתה בפעילויות שיפור רבות בארגון כנגזר מכך שכל משתתף מוביל במהלך ההכשרה שלו שני "מעגלי שיתוף" פעילות זו מקנה לתוכנית, מראשיתה, ROI פיננסי חיובי - הערך הכספי של השיפורים שיושגו בצוותי השיתוף (הן במימד הגדלת ההכנסות והן במימד הקטנת ההוצאות) הוא, על פי ניסיוננו , רב יותר מהעלות הכוללת להפעלת התוכנית!!!

 • תהליך ההובלה של "צוותי שיתוף" אינן יוצר "בידוד" של משתתפי התוכנית משאר המנהלים בארגון ובכך מקטין את החשדנות העלולה להופיע בקרב אוכלוסיית המנהלים כלפי תוכנית הכשרה ארוכה ומושקעת של קבוצת מנהלים נבחרת וגם מחליש את עוצמת הקנאה העלולה להתעורר כלפי משתתפי התוכנית, במיוחד ממנהלים שרצו להשתתף בתוכנית אבל לא התקבלו.

 • תהליך הלמידה בייעוץ האישי Co Learning© מאפשר לתת לכל לומד את התמיכה ההדרכתית האישית לה הוא זקוק לצורך קידומו.

 

שלבי התוכנית:

 1. הצגת התוכנית להנהלה, קבלת אישור ההנהלה.

 2. הקמה וגיבוש של צוות היגוי  לתוכנית בראשות המנכ"ל. (לעיתים בראשות סמנכ"ל משאבי אנוש).

 3. הפעלת הפעילויות הנדרשות לאיתור ה"מובילים" הפוטנציאליים, ביצוע מהלך מיון מקצועי ובחירת משתתפי התוכנית.

 4. ביצוע ה"מכינה"  לתוכנית - משתתפי התוכנית משתתפים בארבע סדנאות בסיסיות: 

 • סדנת אסטרטגיה.

 • סדנת מנהיגות.

 • סדנת ניהול כספי למנהלים שאינם מנהלי כספים.

 • סדנת הובלת "צוותי שיתוף" .

5. השתתפות בצוות אסטרטגי -. משתתפי התוכנית נחלקים לקבוצות משימה ומכינים "נייר עמדה אסטרטגי" המוצג להנהלה.

6. הובלת צוותי שיתוף - כל משתתף בתוכנית מארגן ומנחה (בתקופת ההפעלה של התוכנית) "צוות שיתוף" שחבריו הם מתנדבים מקרב עובדי הארגון. הצוות נפגש פגישה שבועית בת שעה וחצי ."מעגל שיתוף" ממוצע אורך כשלושה חודשים ( ס"ב כ 12 פגישות לכל צוות).

7. בסיום כל "מעגל שיתוף" (כשלושה חודשים), "צוותי השיתוף" המונחים על ידי משתתפי התוכנית מציגים את "תוצרי עבודתם" בפני ההנהלה.

8. העשרה - במהלך התוכנית המשתתפים מעשירים את ידיעותיהם  ומיומנויותיהם בנושאי ניהול וארגון במסגרת יום לימודים אחד בשבוע.

9. שני ימי סדנת הדרכה "מחוץ לחדר" ODT  הנערכים באתרים מתאימים בארץ על ידי חברה מקצועית בתחום זה. ( כל יום סדנה מועבר בנפרד- הראשון בשלב ההתחלתי של התוכנית והשני בשלבי הסיום שלה). 

10. ייעוץ אישי - כל אחד ממשתפי התוכנית מקבל, במהלך התוכנית,  "סל ייעוץ אישי" הכולל 18 שעות ייעוץ

bottom of page