top of page
MORE צוותים מעולים (A-Teams )

MORE צוותים מעולים (A-Teams )

תוכניות "פיתוח צוות" להעצמת צוותים אורגניים

סדנאות "פיתוח צוות" בגישת MORE הן סדנאות התנסותיות דינמיות המשלבות דיונים וקבלת החלטות בנושאים מקצועיים עם שיפור האקלים הארגוני והתהליכים הבינאישיים. עבודה זו מובילה לפיתוח צוותים מעולים עם ביצועי שיא. 

כאשר בוחנים צוותים "אורגניים" ( צוותים שנבנו לעבודה קבועה, לאורך זמן) בחברות עסקיות שונות, ניתן לראות שאיכות עבודת הצוותים מתפלגת "נורמלית". רוב הצוותים האורגניים פועלים ברמת תפקוד בינונית ולא מתרחש בהם דבר יוצא דופן כל שהוא לטוב או לרע. בקצה אחד של ההתפלגות יש צוותים המאופיינים  ב: ביצועים אישיים נמוכים, ביצועי צוות נמוכים, חוסר אמינות, שיתופיות נמוכה, חוסר הקפדה על איכות, אדישות לגבי רמת התפוקה ועמידה ביעדים וכו'... ובקצה השני יש צוותים המאופיינים ב: ביצועים אישיים גבוהים, ביצועי צוות מעולים, אמינות גבוהה, שיתופיות רבה, הקפדה על איכות, תשומת לב רבה לרמת התפוקה ועמידה ביעדים וכו'... מרבית הצוותים ( אלה הנמצאים במרכז ההתפלגות) הם "רגילים".

אתגרי המציאות המורכבת, העמימות וחוסר הוודאות יוצרים צורך לשנות את המציאות הזו למצב שבו מרבית הצוותים האורגאניים בחברה יהיו צוותים מעולים עם ביצועי שיא. בכל מצב השונה מכך, יש סכנה של ממש למצב שבו החברה לא תוכל לממש את תוכניותיה לצמיחה ולשגשוג ולעיתים גם איום אמיתי על קיומה בעתיד.

הסדנאות מונחות בתהליך דינמי, התנסותי-חווייתי המשלב: הרצאות קצרות, סרטוני הדרכה, סימולציות, ניתוחי אירוע וקבלת משוב אישי וקבוצתי.
הסדנה מתנהלת בשני צירי למידה מקבילים:

 • ציר התוכן הכולל נושאים כגון: הסכמה על ייעוד הצוות, הסכמה על "תמונת העתיד המיטבי" (החזון) של הצוות ומטרות העל שלו, הגדרת תהליכי ליבה הנדרשים להשגת המטרות וליישום תוכנית העתיד המיטבי, הגדרת המבנה הארגוני המיטבי , הגדרת התפקידים, (כולל: תחומי האחריות והסמכות של כל בעל תפקיד) , הגדרת הממשקים ותהליכי "הרוחב", הגדרת עקרונות הפעולה המחייבים , הגדרת תרבות הצוות ואקלים היחסים הבין אישיים ולבסוף- הגדרת תוכנית העבודה והתקציב הנדרשים לפעילות "הנוכחית".

 • ציר התהליך הכולל נושאים כגון: האישיות, הצרכים הפסיכולוגיים והעמדה הפסיכולוגית של המנהל ושל חברי הצוות, התהליכים הגלויים והסמויים בתקשורת המקצועית והבין אישית בצוות, תחומי המודעות ותחומי העיוורון של כל חברי הצוות, תסריטים פסיכולוגיים של חברי הצוות, צרכים פסיכולוגיים גלויים וסמויים והשפעתם על איכות עבודת הצוות וכו'.

איך הופכת קבוצת אנשים לצוות עם ביצועי שיא?

כדי שקבוצה תהפוך לצוות צריכים להתקיים מספר תנאים:

1. מטרת על משותפת:  

על מנת שקבוצה תהפוך לצוות עליה לרצות ל"נצח" יחד. להגיע למטרות על משותפות.

השאלה שנשאלת היא מהו הדבר המשותף שאם נשיג אותו למעשה נשיג את מטרות העל המשותפות. על מנת להשיג זאת, מעבר למטרת על משותפת, על כל אחד ממשתפי הקבוצה להרחיב את גבולות ה"אני" שלו. להתאמץ מעבר למקובל, לנורמלי, ולהתמודד עם משימות שהיחיד אינו יכול לעמוד בהן. הרחבת גבולות ה"אני" נקראת: Transpersonal psychology - הרחבת היכולת של הפרט מעבר לגבולות ה"אני". הרחבת גבולות ה"אני" היא מרגשת בפני עצמה ונותנת תחושות של העצמה וכוח.

2. תהליכים בינאישיים מיטביים: 

 • היכולת להיות בעימות (לא סכסוך): התקדמות מתרחשת כאשר ממצים תהליך מסוים תוך השגת יעדים, מתרחש עימות בו נחשפים פערים חדשים, מציבים יעדים חדשים, מתחיל תהליך חדש על מנת להשיג יעדים אלה וחוזר חלילה.

 • פירגון: רק במקום מפרגן ומאפשר מתקיים תהליך של יצירה, עמידה באתגרים והשגת יעדים ושיאים חדשים. במשך תהליכים כאלה יש הצלחות וגם אי הצלחות. במקום בו יש פחד להיכשל ולטעות זה מקום בו לא ניתן יהיה להתקדם ולהשיג שיאים חדשים. פרגון הדדי מאפשר לנסות תהליכים חדשים, להיות יצירתיים, לגלות פערים.

 • נורמה של "הקשבה נענית": על בסיס של כבוד הדדי, התחשבות ונכונות מלאה לשיתוף פעולה

 • במהלך העבודה בצוות יש אווירה ידידותית, תומכת ומפרגנת

 • כל אחד במה - לכל חבר צוות יש אפשרות להראות כישרונות ויכולות. פירגון הדדי מזמין כל אחד מחברי הצוות להיות במקום הזה.

 • תחקיר והפקת לקחים: על מנת להגיע ליעדים ולהציב יעדים חדשים יש לערוך לאורך כל התהליכים ובאופן תמידי תחקירים והפקת לקחים באמצעות: איסוף נתונים, זיהוי מצב קיים, זיהוי בעיות וסימפטומים

מנהיגות וניהול מיטביים:

על מנת שתתקיים עבודת צוות מיטבית יש צורך בהנהגה ובניהול אשר יכילו את ארבעת ה- E 

1.ENVISION: המנהל מחלחל לצוות את מטרות העל והמטרות בכלל באופן תמידי. ממקד את הצוות בחזון, ב- VISION 

ENABLE.2: על המנהל לקיים אקלים מאפשר:

 ​

 • לאפשר לנסות

 • לאפשר לפעול

 • לאפשר לפעול אחרת

 • לאפשר לתת ביקורת

 • לאפשר למנהל עצמו לקבל חשיבה שונה, טעויות, התבוננות אחרת

3.ENSURE: בקרה, איסוף נתונים תמידי, הזמנת אנשים להעברת ביקורת, ללמידה מטעויות

למעשה שלב זה בולם אנרגיה שלילית ומאפשר את האנרגיה החיובית (ENABLING )

4.ENERGIZE: על המנהל לשדר אנרגיה, תמיכה, התלהבות, דוגמא אישית כולל אמינות 

שמונה מאפיינים של צוות אפקטיבי ומיוחד | יהב
bottom of page