top of page
הפתרונות שלנו | יהב - ייעוץ הדרכה ופיתוח ארגוני

הפתרונות שלנו

MORE התיאוריה
MORE אסטרטגיה מכוונת תוצאות

MORE אסטרטגיה מכוונת תוצאות
תכנון אסטרטגי במציאות מורכבת

 • גישת MORE הופכת את החשיבה האסטרטגית המקובלת על פניה

 • "אסטרטגיה הפוכה", "אסטרטגית קיפוד" ו"אסטרטגיה של האסטרטגיות" – הם מושגים חדשים בחשיבה אסטרטגית במציאות מורכבת.

 • הצורך בזיהוי מהיר ומדוייק של שינויים

 • הצורך בתגובה מהירה ומדוייקת לשינויים שזוהו

 • חשיבה אסטרטגית כתהליך קבוע ומתמשך.

MORE מנהיגות בשטח תכנית מובילים

MORE מנהיגות בשטח תכנית מובילים
 תוכנית "מובילים" ליצירת תשתית חיונית של "מנהיגות שטח" 

 • תוכנית חדשנית ומקורית ליצירת קבוצת "מנהיגים בשטח" בדרגי ניהול 3-4

 • קבוצת המובילים מסייעת להנהלה לזהות במהירות שינויים בסביבת העסקים

 • קבוצת המובילים מסייעת להנהלה לזהות במהירות שינויים בסביבה הארגונית

 • קבוצת המובילים מסייעת להנהלה ליישם בהצלחה תוכניות שינוי מורכבות

 • קבוצת המובילים מניעה מהליכי צוותי שיתוף לאסטרטגיה ולשיפור תהליכים.

MORE כישורי ניהול ומנהיגות

MORE כישורי ניהול ומנהיגות
תוכנית פיתוח מנהלים להובלת צמיחה ושגשוג במציאות מורכבת

 • לכל מנהל יש שתי משימות: "לנהל" ו"להנהיג" את הארגון לצמיחה ולשגשוג

 • משימת הניהול ממוקדת בשמירה על תבניות עבודה מיטביות שהוגדרו

 • משימות המנהיגות ממוקדת בהחלפת תבניות העבודה הקיימות בטובות יותר

 • מנהל נבחן ביכולתו לנהל בהצלחה את שתי המשימות ה"סותרות" האלה

 • בוגרי תוכנית פיתוח המנהלים של יהב יודעים לעשות זאת -היטב.

MORE מכירות

MORE מכירות
פיתוח מערכות מכירה בגישת MORE

 • עיצוב תרבות ארגונית של "הלקוח במרכז" ו"כולם מוכרים" 

 • שיפור תהליכים בכל  יחידות הארגון התומכות במכירה 

 • הדרכת אנשי מכירות במודל חדשני: "תהליכי השפעה ושכנוע"

 • התוצאה: הישגי שיא במכירות ולקוחות שבעי רצון. 

©MORE צוותים מעולים (A-Teams )

©MORE צוותים מעולים (A-Teams )
תוכניות "פיתוח צוות" להעצמת צוותים אורגניים

 • ארגונים היום חייבים שהצוותים ביחידות השונות ישיגו תוצאות מעולות

 • צוותים מעולים מצליחים  להתמודד באופן מיטבי ויצירתי עם עמימות ואי וודאות.

 • צוות מעולה מאופיין בכך שחבריו הם מקצוענים, לא חוששים מעימות ומשתפים פעולה

 • תוכנית "פיתוח צוות" של חברת יהב תהפוך כל צוות בחברה שלך למעולה

MORE לקוחות מרוצים

MORE לקוחות מרוצים
תוכנית ליישום תרבות של "טיפוח לקוח" עם מתן שירות איכותי "מכל הלב"

 • תרבות של "טיפוח לקוח" ונתינת שירות "מכל הלב" הם תנאי הכרחי לצמיחה ולשגשוג במורכבות

 • הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא לטפח את עובדי השירות ולתת להם שירות "מכל הלב"

 • תוכנית שמשלבת שיפור כל ממשקי המגע עם לקוחות עם הכשרה אייכותית של אנשי השירות

 • והלקוחות? – מרוצים...מאוד!

MORE שיתוף עובדים

MORE שיתוף עובדים
צוותי שיתוף כמנוף לשיפור מתמיד ולמצוינות

 • "צוותי שיתוף", הם הדרך לגייס את העובדים להיות שותפים במאמץ לשיפור מתמיד 

 • צוותי חשיבה וייזום של עובדים ומנהלים המובלים על ידי מי שקבלו לכך הדרכה ייעודית 

 • ניתוח תהליכים קיימים וגיבוש דרכים לשיפורם

 • ניתוח צרכים חדשים והצעת דרכים יצירתיות לתת להם מענה

 • פעילות שתוצאותיה: הגדלת הכנסות ו/או חסכון כספי משמעותיים לארגון 

MORE מנהלים בייעוץ אישי

MORE למידה בייעוץ אישי
ייעוץ אישי חדשני למנהלים בתהליכי "Co Learning" ("לימוד משותף")

 • מנהלים שמצליחים להוביל את הארגון לצמיחה ושגשוג הם "סטודנטים של החיים"

 • התנאי להבנת המציאות הוא הבנת העצמי

 • הדרך הטובה ביותר ללמוד את "עצמי" היא בעזרת אחר – "שותף למסע הלמידה"

 • בגישת Co learning , היועץ הוא "שותף מסע" אישי, שיוויוני ו"בגובה העיניים"

 • בגישת Co learning הידע והתובנות "מתהווים" מתוך השיח

bottom of page