top of page
MORE קברניטים: שיח יעוצי

MORE תובנות בשיח יעוצי

       ייעוץ אישי חדשני למנכ"לים/מנכ"ליות בתהליכי "לימוד משותף" - "Co Learning"

  "לימוד משותף": Co-Learning, היא המתודולוגיה בה אנו משתמשים לפיתוח מקצועי ואישי של מנכ"לים במפגשי היוועצות אישיים.
תכני התהליך ואופן יישומו מבוססים על הבנתנו כי מנכ"לים שמגיעים להישגים גבוהים, מאופיינים, בין השאר, בהיותם לומדים ללא הרף
  ובהתייחסותם אל עצמם כ: "סטודנטים של החיים". בשונה מתהליכי "אימון" (Coaching) בהם יש "מאמן" ו"מאומן" היוצרים יחס
חד- כיווני של "מלמד" ו"לומד", "לימוד משותף": Co-Learning, הוא תהליך של דיאלוג לימודי - שוויוני ושיתופי, בו היועץ והמנכ"ל חוקרים יחד את העולם המקצועי והאישי של המנכ"ל. בחירת המיקוד והמינון של ה"כניסה" אל "מרחבי החיים", ה"מקצועי" ו"האישי", היא כמובן בידי המנכ"ל מקבל השירות. למנכ"ל, זוהי דרך אפקטיבית ויעילה להעשיר ולהעמיק את היכולת והכישורים שלו להפיק מהחיים המקצועיים ו/או האישיים, את המיטב. מפגשי ה: "לימוד משותף": Co-Learning, מתקיימים בדרך כלל, מידי שבוע, למשך כשעה עד שעה וחצי. המפגשים נמשכים כל עוד המנכ"ל, מקבל השירות, רוצה בכך. 
בעוד שתהליכי "אימון" (Coaching) ממוקדים אידאולוגית ב Doing: בהשגת שינוי פרגמטי, התנהגותי ובפיתוח מיומנויות קונקרטיות, תהליכי "לימוד משותף": Co-Learning©, ממוקדים אידיאולוגית ב: Being. המנכ"ל מקבל השירות, מחליט, כנגזר מהתהליך, "מה חשוב להיות" כדי להשיג את המטרות שלו ושל הארגון, ורק אחר כך, הוא מתמקד בפיתוח המיומנויות הקונקרטיות הדרושות למימוש החלטות אלה.  במהלך התהליך כולו היועץ והמנכ"ל מקבל השירות בוחנים יחד את המידה שבה המנכ"ל הוא "מאסטר של מציאות":
 MORE Masters of Reality. 
רמה גבוהה של "מציאותיות" באה לידי ביטוי בהבנה מעמיקה של מרקם המשתנים המעצבים את המציאות המורכבת שבה המנכ"ל
פועל, זו הקיימת מחוץ לארגון וזו הקיימת בתוכו. בנוסף, יכולתו להתאים את פעילויותיו לאתגריה של מציאות זו: יכולתו של המנכ"ל,
בכל פעם שהוא מזהה פערים משמעותיים בין ה"רצוי" לבין ה"מצוי", לשנות את מה שנדרש ואפשרי במציאות החיצונית (כגון: לשנות
עמדות והתנהגויות של אחרים, לשנות תהליכים וכו'), על מנת לסגור או לצמצם ככל שניתן את הפערים שזוהו ובכך לקדם באורח מיטבי את מטרות הארגון ואת מטרותיו שלו. לחילופין, יכולתו של המנכ"ל, כאשר לא ניתן לשנות את המציאות החיצונית - לשנות את עצמו  (כגון: לשנות אמונות, לשנות ציפיות, לשנות דפוסי התנהגות וכו'). מניסיוננו בעבודה עם מנכ"לים בישראל ובעולם ומהמחקר העכשווי המתמקד בסוגיה זו עולה כי  העצמת כושר ה"מציאותיות", היא ה"מנוף" המשמעותי ביותר להצלחה רב ממדית של מנכ"לים, הן בתפקידם (Role) המקצועי והן  בתפקידיהם (Roles) האישיים המשמעותיים ("זוגיות" ,"הורות", "חברות" וכו').    


MORE - Masters of Reality היא אסטרטגיית המנהיגות והניהול האפקטיבית ביותר הקיימת היום כ"מערך עבודה אופרטיבי" המיועד למנכ"לים/מנכ"ליות של חברות וארגונים. אסטרטגיה זו עוצבה בחברת יהב על בסיס ניסיוננו הרב בעבודה עם מנכ"לים והנהלות בכירות בישראל ובעולם ובהתייחס לממצאי המחקר העדכניים ביותר בתחומי הניהול, הארגון והעסקים. ההנחה הבסיסית של אסטרטגית - MORE (Masters of Reality היא שהיום, יותר מתמיד, מנכ"ל/מנכ"לית שרוצים להוביל את החברה/הארגון שלהם להמשך צמיחה ושגשוג גם במציאות מורכבת אמורים לרצות וגם להיות יכולים "להסתכל למציאות בלבן של העיניים": להבין את מכלול המשתנים היוצרים את המורכבות ואת דרך ההתמודדות איתם, להבין כיצד אנשים – חברי מועצת מנהלים ובעלי מניות, עובדים לקוחות, ספקים אנשי רגולציה ומובילי קהילה, מתנהגים (שונה...) במציאות מורכבת וכיצד ניתן להשפיע עליהם לפעול בדרך שתהיה בהלימה עם האינטרסים של הארגון...עם האינטרסים שלך

 

עוד על גישת  MORE - Masters of Reality ניתן לקרא כאן  

​ההעצמה האישית והמקצועית של המנכ"ל/ית המשתתפים בתהליך "לימוד משותף" - Co Learning

מבוססת על פיתוח חמש "יכולות ליבה" שבהן התהליך מתמקד:

  • היכולת לזהות "אמונות הלא מציאותיות" (סיפורים שאני מספר/ת לעצמי, שבאים מתוך עולמי הפנימי ולא מייצגים את המציאות ה"אובייקטיבית") והיכולת "לנקות" אותן מהראש. 

  • היכולת להבין "לגבי עצמי" את הקשר בין תפיסה-פרשנות-רגשות-התנהגויות-תוצאות.

  • היכולת, בשיח עם אחרים, להקשיב בדייקנות לתוכן הגלוי של הדברים, לרגשות (הגלויים והסמויים) הקשורים לתוכן זה עם יכולת להבין את מערך הנחות היסוד והשקפת העולם של האחר.

  • היכולת לבצע "חשיבה רפלקטיבית" - התבוננות "כאילו מבחוץ" על דפוסי ההתנהגות "של עצמי", על ההשפעה שלהן על אחרים ועל התוצאות שלהם (בין אם הן טובות ובין אם לאו).

  • היכולת לבצע "חשיבה רפלקסיבית" - התבוננות "כאילו מבחוץ" על דפוסי החשיבה "של עצמי" ועל השלכותיהם על ההתנהגויות "שלי".

 תהליך "לימוד משותף" - Co Learning אופייני אורך בין שנה לשלוש שנים.  

"החופש להחליט וביטוח שביעות רצון":

כל מנכ"ל/ית שמחליט/ה לקבל מאתנו שירות יכול/ה להחליט בכל שלב להפסיק את התהליך ללא צורך במתן הסבר. בנוסף, חברת יהב  היא חברת הייעוץ היחידה בישראל המעניקה ללקוחותיה "ביטוח שביעות רצון". למנכ"ל/ית שהחליט/ה להפסיק את התהליך לפני המועד המתוכנן, שמורה הזכות לבקש, ללא צורך במתן הסבר, החזר חלקי או מלא של המחיר ששולם עד להפסקת הפעילות, אם התהליך בהבנה שלו/שלה, לא עמד במבחן ה - Value for Money.
כאמור, לא יידרש הסבר לדרישת ההחזר וזו תענה בתוך 7 ימים ממועד קבלתה.

bottom of page