top of page

קבלת סיסמא

בכדי לקבל סיסמא לאתר יהב יש:

  1. ללחוץ על הכפתור

  2. להכניס את כתובת המייל שלכם בחלון שיפתח

  3. לאחר מכן ישלח אליך למייל קישור לאיפוס הסיסמא

  4. יש להקיש על הכפתור במייל ולהזין סיסמא חדשה לאתר

איפוס סיסמא
bottom of page