top of page

הרשמה "MORE קברניטים" - תוכנית למנכ"לים/מנכ"ליות

לוח זמנים והרשמה:

להלן לוח הזמנים של התוכנית הקרובה של "MORE קברניטים".  

אנא רשום/רשמי את העדפותיך.  לתשומת ליבך:  בכל יום ראשון בשבוע תהיה פגישה מ 15:00 עד 17:00 ופגישה חוזרת בכל יום חמישי בשבוע (מלבד השבוע הרביעי של התוכנית, שבו הפגישה החוזרת תהיה ביום רביעי 23/12/2020)  מ 09:00 עד 11:00.

בכל שבוע באפשרותך להרשם ביום ובשעה המתאימים לך!

אלה התאריכים שנוחים לי בהתייחס לכל אחת משש הפגישות בסדנה:

מפגש 1:
מפגש 2:
מפגש 3:
מפגש 4:
מפגש 5:
מפגש 6:

הרשמתך התקבלה וניצור קשר בהקדם

יש למלא את כל שדות החובה

מפגש 1:
מפגש 2:
מפגש 3:
מפגש 4:
מפגש 5:
מפגש 6:

הרשמתך התקבלה וניצור קשר בהקדם

יש למלא את כל שדות החובה

bottom of page