top of page

מנהיגות עסקית - הצלחות מעוררות השראההרצאה זו היא מסע בעקבות סיפוריהם של בעל עסק קטן ויזמים יוצאי דופן שבנו אימפריה עסקית.

דרך סיפור המסע נבין א האמיתות המרכזיות של אמנות הניהול והמנהיגות בעולם כאוטי.

איך ניתן לנהל עסק רווחי, משגשג וצומח, בסביבה עסקית תחרותית, מורכבת וסבוכה שמשתנה מדי יום?

האם רק בוגרי בית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטה מכובדת הם בעלי כישורים מתאימים לניהול עסקי עם תוצאות מצוינות ולהיות בעלי יכולת ניהולית ויכולת מנהיגותית מעוררות השראה?

"במפגש השיח" נדון בנושאים כגון:

  • הקשר בין מנהיגות עסקית וגישה לחיים

  • פרדוקס הניהול

  • ההרפתקה שבאי הידיעה

  • ניהול תרחישים

  • הקשר בין מנהיגות קשובה לבין הצלחה בעסקיםComentários


bottom of page