top of page

מה זה "מפגש שיח" ואיך הוא מתנהל?מה זה "מפגש שיח" ?

"מפגשי שיח" ל"הנהלות בכירות לומדות" היא תוכנית המבוססת על מתודולוגיה חדשנית להטמעת תרבות ארגונית של "הנהלה בכירה לומדת", המניעה בארגון כולו אנרגיה של למידה, סקרנות ו"ראש פתוח". התוכנית כוללת 1 - 9 מפגשי הנהלה בכירה, במפגשים "פיזיים" ( פנים-אל-פנים) או במפגשי ZOOM והם כוללים מגוון נושאים הנמצאים בעת הזו בליבת תשומת הלב של הניהול העסקי הבכיר ובכולם ניתן דגש על שני המשתנים החיוניים להצלחה מתמשכת: הבנת המציאות המורכבת על ממדיה השונים ומומחיות בניהולה (שינוי המציאות כאשר נדרש, אפשרי וכדאי והסתגלות למציאות כאשר נדרש). מנהלים המפתחים יכולות אלה, מכונים על ידינו בשם: "מנהלי MORE" - "מאסטרים של מציאות". (MORE -MASTERS OF REALITY)


איך המפגש מתנהל?

בחלקו הראשון של כל "מפגש שיח", גדי ברייר יגיש הרצאה מרתקת על נושא מרכזי בתחום אתגרי הניהול העסקי בסביבה מורכבת המאופיינת בעמימות ובחוסר וודאות כל ההרצאות המוצעות בתוכנית זו, מבוססת על המחקר העכשווי בעולם הארגוני והעסקי, על דוגמאות אמיתיות ומעוררות מחשבה מארגונים בעולם ובישראל והן מוגשות בדרך חווייתית ומשעשעת.

בחלקו השני של כל "מפגש שיח", גדי ברייר ינחה שיח פתוח ו"דיאלוגי" שיתנהל בין המשתתפים, על המשמעויות של התובנות שהוצגו בהרצאה ועל היישומים האפשריים של תובנות אלה – לארגון.

המבנה המיטבי של "מפגש שיח" המתנהל "פנים אל פנים" הוא מפגש אחד רצוף הנמשך "ברוטו" כ - שלוש שעות והוא בנוי מהרצאה הנמשכת כשעה וחצי, הפסקה קצרה (20 ד') ודיון הנמשך כשעה.

המבנה המיטבי של "מפגש שיח" המתנהל ב ZOOM הוא של ארבע פגישות שבועיות הנמשכות כל אחת כשעה וחצי - שעה הרצאה וחצי שעה דיון.

ניתן לחלק את הזמן בשתי צורות המפגש ( הפיזי והווירטואלי) בדרכים אחרות לפי נוחיותכם.


Comments


bottom of page