top of page

סדנת MORE: אסטרטגיה מוכוונת תוצאות

זוהי סדנת פיתוח מנהלים ייחודית למנכ"לים/מנכ"ליות.

במציאות מורכבת המאופיינת בעמימות ובחוסר וודאות, תיאוריות הניהול המוכרות אינן אפקטיביות. סדנת MORE למנכ"לים ומנכ"ליות מציגה אסטרטגיות ניהול ומנהיגות חדישות המתאימות לאתגרים שאת/ה מתמודד/ת היום כגון:

  • הטמעת תהליכי חשיבה אסטרטגית המתאימים למציאות מורכבת

  • גיבוש יכולת ארגונית לזיהוי מהיר ומדוייק של שינויים הנוצרים מתוך המורכבות עם יכולת לתת לשנויים אלה תגובה מהירה ומדוייקת

  • פיתוח תרבות ארגונית של יצירתיות, יוזמה ויכולת יישום מהירה ואיכותית של רעיונות חדשים

  • יצירת מערך קשרים בין אישיים משמעותיים ומתמשכים עם לקוחות, ספקים אסטרטגיים, אנשי מפתח בקהילה וברגולציה

  • שיפור מתמיד של תהליכים ויצירת תרבות של התייעלות מתמדת

  • חיזוק המחוייבות הרגשית של עובדים לארגון (Engagement)

  • ועוד ( הסדנה תתמקד בנושאים נוספים שיועלו כצורך על ידי המשתתפים)

 

לאלה נוספות מתודולוגיות של זיהוי שותפים פוטנציאליים ובניית שותפויות, גיבוש מתודולוגיות מתאימות של מיזוגים ורכישות ( כאשר יש החלטה אסטרטגית לבצע מהלך כזה) ובניית תהליכי עבודה מתאימים עם יו"ר ועם מועצת מנהלים.

הסדנה מונחית בתהליך חווייתי דינמי ומשלבת הרצאות קצרות, ניתוח אירועים וסימולציות עם מתן וקבלה של משוב ואפשרות לכל משתתף/ת להעלות סוגיות החשובות לו/לה בעבודתו/ה.

bottom of page