top of page

סדנת   T.A.:  את/ה...אני ...אנחנו" - סודות הפסיכולוגיה היישומית

סדנת TA היא סדנה חווייתית – התנסותית המאפשרת למשתתפים לפתח את מודעותם והבנתם בשלושה עולמות תוכן חיוניים לכל מנכ"ל/ית:

  • מודעות והבנה של "עצמי"

  • מודעות והבנה של אחרים

  • מודעו והבנה של תהליכים בין אישיים (מה מתרחש ביני לבין אחרים, מה מתרחש בין אחרים לבין עצמם)

 

הסדנה מבוססת על הרצאות קצרות, ניתוחי אירוע מגוונים הן ממרחב החיים המקצועיים והן ממרחב החיים האישיים ומתן אפשרות לכל משתתף/ת לתת ולקבל משוב מהמנחה ו/או מחברי הקבוצה (לפי בחירתו/בחירתה).

 

תיאוריית ה TA " מכסה" מגוון רחב ביותר של התנסויות אנושיות והיא מאפשרת לכל משתתף/ת למצוא תשובות יעילות לשאלות המשמעותיות המועלות על ידו/ידה.

הסדנה ממוקדת בנושאים כגון:

  • מהי נוכחות משפיעה וכיצד מפתחים אותה?

  • כיצד הופכים תקשורת של כעס לתקשורת של "פתרון בעיות"

  • איך מעצבים "חיים של הרפתקה" ומוותרים על "חיים של מלחמה"?

  • מהו ההגיון של התנהגויות לא הגיוניות... כיצד "נפטרים מהן"?

  • מהו גורם המוטיבציה החזק ביותר המשפיע על בני אדם

  • מהו "משחק פסיכולוגי" ולמה בדרך כלל הוא לא משמח ולא מהנה...

  • ועוד

bottom of page