top of page

סדנת "פיתוח צוות": העצמת האפקטיביות של צוות ההנהלה הבכירה 

סדנאות "פיתוח צוות" בגישת MORE הן סדנאות התנסותיות דינמיות המשלבות דיונים וקבלת החלטות בנושאים מקצועיים עם שיפור האקלים הארגוני והתהליכים הבינאישיים. סדנה זו מובילה לפיתוח צוותים מעולים עם ביצועי שיא

 

 

הסדנאות מונחות בתהליך דינמי, התנסותי-חווייתי, המשלב: הרצאות קצרות, סרטוני הדרכה, סימולציות, ניתוחי אירוע וקבלת משוב אישי וקבוצתי.

הסדנה מתנהלת בשני צירי למידה מקבילים:

  • ציר התוכן הכולל נושאים כגון: הסכמה על ייעוד הצוות, הסכמה על "תמונת העתיד המיטבי" (החזון) של הצוות ומטרות העל שלו, הגדרת תהליכי ליבה הנדרשים להשגת המטרות וליישום תוכנית העתיד המיטבי, הגדרת המבנה הארגוני המיטבי, הגדרת התפקידים, (כולל: תחומי האחריות והסמכות של כל בעל תפקיד), הגדרת הממשקים ותהליכי "הרוחב", הגדרת עקרונות הפעולה המחייבים, הגדרת תרבות הצוות ואקלים היחסים הבין אישיים ולבסוף- הגדרת תוכנית העבודה והתקציב הנדרשים לפעילות "הנוכחית".

  • ציר התהליך הכולל נושאים כגון: האישיות, הצרכים הפסיכולוגיים והעמדה הפסיכולוגית של המנהל ושל חברי הצוות, התהליכים הגלויים והסמויים בתקשורת המקצועית והבין אישית בצוות, תחומי המודעות ותחומי העיוורון של כל חברי הצוות, תסריטים פסיכולוגיים של חברי הצוות, צרכים פסיכולוגיים גלויים וסמויים והשפעתם על איכות עבודת הצוות וכו'.

bottom of page