top of page

"מפגשי שיח": יצירת תרבות ארגונית של "ארגון לומד"

מה זה "מפגש שיח" ואיך הוא מתנהל

 

"מפגשי שיח" הם מפגשים המבוססים על מתודולוגיה חדשנית להטמעת תרבות ארגונית של "צוות בכיר לומד", המניעה בארגון כולו אנרגיה של למידה, סקרנות ו"ראש פתוח". המפגשים מיועדים לצוותים המדווחים למנהלים/מנהלות בכירים/ת. בכל מפגש יש התבוננות מזוויות שונות על שני המשתנים החיוניים להצלחה מתמשכת: הבנת המציאות המורכבת על ממדיה השונים ומומחיות בניהולה (שינוי המציאות כאשר נדרש, אפשרי וכדאי והסתגלות למציאות כאשר נדרש). מנהלים המפתחים יכולות אלה, מכונים על ידינו בשם: "מנהלי  MORE - MASTERS OF REALITY)     "MORE).

 

איך המפגש מתנהל?

בחלקו הראשון של כל "מפגש שיח", רוני אוריון דרוקר מגישה הרצאה מרתקת, מתובלת בסיפורים ובדוגמאות מעוררות מחשבה. תכני ההרצאה מבוססים על המחקר העכשווי בעולם הארגוני והעסקי.

 

בחלקו השני של כל "מפגש שיח", רוני אוריון דרוקר מנחה שיח פתוח ו"דיאלוגי" בין המשתתפים, על המשמעויות של התובנות שהוצגו בהרצאה ועל היישומים האפשריים של תובנות אלה גם בארגון וגם בחיים האישיים.

 

המבנה המיטבי של "מפגש שיח" הוא מפגש אחד רצוף הנמשך "ברוטו" כ - שלוש שעות והוא בנוי מהרצאה הנמשכת כשעה וחצי, הפסקה קצרה (20 ד') ודיון הנמשך כשעה.

 

נושאים למפגשי שיח המונחים על ידי רוני אוריון דרוקר:

  • "מזל ש...חבל ש..." האם זאת האמת?

  • "למכור או לא להיות"...זו אינה השאלה

  • "מנהיגות עסקית"- הצלחות מעוררות השראה

  • על "נסיכים וצפרדעים" – תקשורת מקדמת או מעכבת

  • בנוסף- כל מפגשי השיח המונחים על ידי גדי ברייר

 

התוכן המפורט של כל מפגשי השיח מופיע באתר תחת הלשונית

"הרצאות ומפגשי שיח"

bottom of page