top of page

"מפגשי שיח": יצירת תרבות ארגונית של "ארגון לומד"

מה זה "מפגש שיח" ואיך הוא מתנהל

 

"מפגשי שיח" הם מפגשים המבוססים על מתודולוגיה חדשנית להטמעת תרבות ארגונית של "הנהלה בכירה לומדת", המניעה בארגון כולו אנרגיה של למידה, סקרנות ו"ראש פתוח". המפגשים מיועדים להנהלה הבכירה בארגון. בכל מפגש יש התבוננות מזוויות שונות על שני המשתנים החיוניים להצלחה מתמשכת: הבנת המציאות המורכבת על ממדיה השונים ומומחיות בניהולה.

מנהלים המפתחים יכולות אלה, מכונים על ידינו בשם: "מנהלי MORE" -

(MORE – Masters of Reality)

 

איך המפגש מתנהל?

בחלקו הראשון של כל "מפגש שיח", גדי ברייר יגיש הרצאה מרתקת, מתובלת בסיפורים ובדוגמאות מעוררות מחשבה. תכני ההרצאה מבוססים על המחקר העכשווי בעולם הארגוני והעסקי.

 

בחלקו השני של כל "מפגש שיח", גדי ברייר ינחה שיח פתוח ו"דיאלוגי" בין המשתתפים, על המשמעויות של התובנות שהוצגו בהרצאה ועל היישומים האפשריים של תובנות אלה גם בארגון וגם בחיים האישיים.

 

המבנה המיטבי של "מפגש שיח" הוא מפגש אחד רצוף הנמשך "ברוטו" כ - שלוש שעות והוא בנוי מהרצאה הנמשכת כשעה וחצי, הפסקה קצרה (20 ד') ודיון הנמשך כשעה.

 

נושאים למפגשי שיח המונחים על ידי גדי ברייר:

  • ללמוד מתזמורת ג'אז ומאפולו 13"- על מצוינות צוותית

  • "לרקוד את החיים והעבודה" – על אושר ושמחת חיים

  • "מה אני עושה כשאין לי מושג מה לעשות"- אסטרטגיות ניהול ומנהיגות במורכבות

  • "מנהלים שמביאים תוצאוטובות"- פרדוקס הניהול והמנהיגות

  • "אז מה ההחלטה?"- החלטות טובות בתנאי עמימות וחוסר וודאות

  • "להפוך את ה"לא" ל"כן" ו...ליהנות"- אומנות ההשפעה והשכנוע

  • "את/ה... אני...אנחנו" – עוצמת הפסיכולוגיה בחיי היום יום

 

התוכן המפורט של כל מפגשי השיח מופיע באתר תחת הלשונית

"הרצאות ומפגשי שיח"- גדי ברייר

bottom of page