top of page

ייעוץ אישי: בגישה חדשנית - Co Learning

"לימוד משותף" - Co Learning,  היא המתודולוגיה בה אנו משתמשים לפיתוח מקצועי ואישי של מנכ"לים/מנכ"ליות במפגשי ייעוץ אישיים.

בשונה מתהליכי "אימון" (Coaching),  "לימוד משותף" - Co Learning הוא תהליך של דיאלוג לימודי מעשיר - שוויוני ושיתופי, בו היועץ ואת/ה חוקרים יחד את העולם המקצועי והאישי שלך. זוהי דרך אפקטיבית להעמיק את היכולת והכישורים האישיים שלך ולהפיק את המיטב, הן במרחב החיים המקצועי שלך והן במרחב החיים האישיים שלך. מפגשי הייעוץ האישיים מתקיימים, בדרך כלל, מידי שבוע למשך כשעה וחצי. בעוד שתהליכי "אימון" (Coaching) ממוקדים אידאולוגית בהשגת שינויים התנהגותיים ובפיתוח מיומנויות, תהליכי  "לימוד משותף" - Co Learning, ממוקדים ביצירת טרנספורמציה הווייתית וגם בשינויים התנהגותיים ובפיתוח מיומנויות. כלומר, תהליכי  "לימוד משותף" - Co Learning אינם עוסקים רק ב"מה לעשות" על מנת להשיג את המטרות, אלא ב"מה להיות"... ורק אחר כך הם עוסקים בפיתוח המיומנויות הדרושות.

בבסיס התהליך  יש התמקדות בפיתוח  מומחיות להבנה, לניהול ולמנהיגות של שלושת ממדי ה"מציאות" : המציאות הפסיכולוגית, המציאות הסוציולוגית והמציאות הפיזיקאלית. מומחיות זו  היא ה"מנוף" המשמעותי ביותר להצלחה רב ממדית, הן בתפקיד המקצועי ( מנכ"ל/ית)  והן בתפקידים האישיים המשמעותיים שלך ("זוגיות" ,"הורות" ,"חברות" וכו').   

bottom of page