top of page

סדנת MORE: אסטרטגיות ניהול ומנהיגות למנהלות.ים  בכירות.ים

במציאות מורכבת המאופיינת בעמימות ובחוסר וודאות, תיאוריות הניהול המוכרות אינן אפקטיביות. סדנת MORE לבכירים ובכירות מציגה אסטרטגיות ניהול ומנהיגות חדישות המתאימות לאתגרים שאת/ה מתמודד/ת היום כגון:

  • הטמעת תהליכי חשיבה אסטרטגית המתאימים למציאות מורכבת

  • גיבוש יכולת ארגונית לזיהוי מהיר ומדוייק של שינויים הנוצרים מתוך המורכבות עם יכולת לתת לשנויים אלה תגובה מהירה ומדוייקת

  • פיתוח תרבות ארגונית של יצירתיות,יוזמה ויכולת יישום מהירה ואיכותית של רעיונות חדשים

  • יצירת מערך קשרים בין אישיים משמעותיים ומתמשכים עם לקוחות, ספקים אסטרטגיים, אנשי מפתח בקהילה וברגולציה

  • שיפור מתמיד של תהליכים ויצירת תרבות של התייעלות מתמדת

  • חיזוק המחוייבות הרגשית של עובדים לארגון (Engagement)

  • ועוד (הסדנה תתמקד בנושאים נוספים שיועלו כצורך על ידי המשתתפים)

 

הסדנה מונחית בתהליך חווייתי דינמי ומשלבת הרצאות קצרות, ניתוח אירועים וסימולציות עם מתן וקבלה של משוב ואפשרות לכל משתתף/ת להעלות סוגיות החשובות לו/לה בעבודתו/ה.

bottom of page