top of page

"קלוריות פסיכולוגיות" וההיגיון שמאחורי אי ההיגיון...


מהו אחד הדברים המשמעותיים ביותר שאתם יכולים להעניק ליקרים לכם וגם לעובדים, לקולגות, לחברים, וכל זאת ללא עלות כספית? מה המחיר היקר שתשלמו וכנראה חלקכם כבר משלמים, אם לא תעשו זאת?

ישנם צרכים קיומיים של האדם שאינם מוטלים בספק ומחסור בהם מעורר תחושות של מתח, חרדה ומצוקה: על מנת שנוכל לשרוד פיזית ולתפקד פסיכולוגית, כולנו זקוקים לקלוריות משני סוגים: "קלוריות פיזיות" המבטאות את המידה שבה המזון שאנו אוכלים תורם לגופנו אנרגיה, ו"קלוריות פסיכולוגיות" המבטאות את המידה שבה מגעים אנושיים שבהם אנו מעורבים מאפשרים למערכת העצבים שלנו לפעול באורח תקין.