top of page

על ״נסיכים״ ו״צפרדעים״ – על תקשורת מקדמת או מעכבתכמה פעמים כעסתם מאוד (ואפילו הרמתם את קולכם) על עמיתים, עובדים (וגם על הילדים) כתגובה להתנהגות שמאוד הרגיזה אתכם? כמה פעמים ציפיתם לכך שהכעס יביא לשינוי אך זה לא קרה?

האם קרה לכם שקיבלתם החלטה נחושה לשנות משהו חשוב בחייכם המקצועיים או האישיים ((כמו: לא לדחות דברים חשובים לרגע האחרון, להגיע בזמן לפגישות, לעשות ספורט, לאכול בריא, לישון כמו שצריך , להפסיק לעשן, לשתות פחות אלכוהול...) והתאכזבתם "לגלות" שההחלטה הנחושה שלכם מחזיקה מעמד זמן קצר מאוד?...

את האירועים האלה, החוזרים שוב ושוב בחיינו המקצועיים והאישיים, "מפענחת" עבורנו תיאוריה פסיכולוגית מרתקת, עשירה בתובנות ומלאת הומור, שפותחה על ידי הפסיכיאטר אריק ברן, תיאוריית ה T.A Transactional Analysis או בעברית- "ניתוח עסקאות בינאישיות".

הרצאה זו היא "מראה" על האופן שבו אנחנו מתקשרים עם עצמנו ועם אחרים בדרך שלעיתים מובילה אותנו להצלחות משמחות ומשביעות רצון ולעיתים, לאי הצלחות מרגיזות ומתסכלות שגם להן, אומר אריק ברן, יש תפקיד פסיכולוגי חשוב (כי אחרת לא היינו חוזרים שוב ושוב על אותם דפוסים). הבנת התיאוריה והתרגול שלה הן "משנות חיים" ומאפשרות לנו להרחיב את המודעות שלנו לעצמנו, לאחרים, להבין את דפוסי ההתנהגות שלנו ושל האחרים (גם בחיים המקצועיים שלנו וגם בחיים האישיים). זוהי תיאוריה קלה להבנה אך דורשת תרגול, מלאה בתובנות אישיות על עצמנו ועל החיים בכלל.

במפגש זה נתמקד בנושאים כגון:

  • תקשורת נסיכית וצפרדעית

  • שלושת חלקי האישיות

  • עמדות פסיכולוגיות

  • קלוריות רגשיות

  • קונטמינציות- "זיהום" בתקשורת

  • ועוד...


Comments


bottom of page