top of page

אני, אתה, אנחנו... - עוצמת הפסיכולוגיה בחיי היום יוםלימוד ותרגול תיאורית ה Eric Bern) T.A), היא הדרך הטובה ביותר המוצעת היום למנהלים הנדרשים לצורך עבודתם לידע פסיכולוגי. התיאוריה מאפשרת למנהלים לדעת איך להרחיב ולהעמיק את המודעות שלהם לעצמם (כולל פיתוח כישורי "מיינדפולנס"), איך להרחיב ולהעמיק את ההבנה שלהם על דפוסי ההתנהגות של עובדים, של עמיתים ושל הממונה ואיך להבין את דפוסי ההתנהגות של לקוחות, ספקים ושל הציבור הרחב. תיאוריית ה T.A היא פשוטה אך לא פשטנית, משעשעת ועם זאת מקצועית ומעמיקה.

ההרצאה הפותחת את "מפגש השיח" הזה ממוקדת בנושאים כגון:

  • "הורה" - "בוגר" - "ילד": - המבנה המפתיע של האישיות.

  • קונטמינציות: תהליכי עיוות תפיסת המציאות...

  • "עסקאות בין אישיות": ניתוח תהליכי תקשורת בין אישית.

  • "עיצוב זמן": שש דרכים לעיצוב זמן: משעמום ועד למשמעות ואתגר.

  • "קלוריות פסיכולוגיות": גורם ההנעה האנושי העוצמתי ביותר...

  • "משחקים פסיכולוגיים": על משחקים לא מהנים ולא "שמחים".

  • ועוד...

Comentarios


bottom of page