top of page

מנהלים שמביאים "תוצאוטובות" - עוצמה של ניהול ועוצמה של מנהיגותכל מי שמוגדר בארגון כ"מנהל" אחראי לפעול בשני "עולמות ביצוע": "ניהול" ו"מנהיגות". "עולמות ביצוע" אלה הם, לכאורה, בעלי מטרות הפוכות: פעילות ה"ניהול" ממוקדת ביישום של תמונת ה"הווה המיטבי" דרך איתור פערים בין ה"רצוי" ל"מצוי" והשקעת מאמץ להקטינם או לבטלם. במקביל, פעילות ה"מנהיגות" ממוקדת בערעור על מאפייני ה"הווה המיטבי" ובחתירה לעיצוב "עתיד מיטבי" שבו ההישגים המצופים גבוהים יותר, מאתגרים יותר וקשים יותר להשגה. בהרצאה ובדיון שלאחריה, נדון בנושאים מרתקים נוספים כגון:

  • הנעה פנימית (אינטרנזית) והנעה חיצונית (אקסטרינזית)...

  • לקום בבוקר להרפתקה או למלחמה...

  • פרנויה בריאה : מזל זה לא עניין של מזל...

  • נחישות וכוח רצון: "עוגנים" לשינוי המציאות...

  • על אומנות התחקיר

  • ועוד...

Commentaires


bottom of page