top of page

"מזל ש...חבל ש..." האם זאת האמת?"חבל שהסכמתי להחליף תפקיד..." היא אמרה לי, התפקיד הקודם היה "מעיף" אותי למקומות אחרים לגמרי... ולא הייתי מרגישה תקיעות כזאת..."

"מזל שברחתי בזמן מהחברה הזו בזמן" הייתי מתרסק יחד איתה..."

"הבחירה שלי לעזוב את החברה הזאת היא אחת הטעויות הכי נוראיות שעשיתי בחיים שלי...תראי איפה אני ואיפה הם..."

אלה הן דוגמאות מתוך רבות אחרות ששמעתי מלקוחות שלי...

כמה פעמים אתם אמרתם לעצמכם או לאחרים: "חבל ש..., "מזל ש..."?

מתי לאחרונה אמרתם לעצמכם: "עשיתי טעות ולכן לא הצלחתי"...או: "הצלחתי כי עשיתי את מה שצריך" –

האם באמת יש כאלה שהחיים פשוט מחייכים אליהם ויש כאלה שגורלם לא שפר עליהם...?.

האם תוצאות עסקיות טובות הן עניין של מזל? מה זה אומר להיות במקום הנכון, בזמן הנכון....?

יש שמאמינים שחייהם מנוהלים על ידי גורמים חיצוניים או מציאות חיצונית של "רוחות וגלים"

(מגפות, אנשים אחרים, אירועים כלכליים, פוליטיים, חברתיים...)

יש אחרים שמאמינים שהם "רב החובל" של ספינת חייהם ולא משנה עד כמה "הרוחות סוערות

והגלים גבוהים".

במפגש השיח הזה נעסוק בנושאים כגון:

  • הקשר בין תבניות חשיבה למימוש מטרות בחיים המקצועיים ובחיים האישיים

  • היכולת לשנות תבניות חשיבה

  • הסיפור שאנו מספרים לעצמנו על עצמנו

  • הקשר בין שמחה לפרודוקטיביות

  • הקשר בין תשוקה לתוצאות עסקיות מצוינות

  • השגת מטרות בעולם כאוטי

  • ועוד....
bottom of page