top of page

מה זה "מפגש שיח" ואיך הוא מתנהל"מפגשי שיח" הם מפגשים המבוססים על מתודולוגיה חדשנית להטמעת תרבות ארגונית של "הנהלה בכירה לומדת", המניעה בארגון כולו אנרגיה של למידה, סקרנות ו"ראש פתוח". המפגשים מתאימים לצוותי הנהלה, למנהלים ומנהלות, למומחי ומומחיות קהילות עסקיות (הון אנושי) ומתקיימים במפגשים "פיזיים" (פנים-אל-פנים) או במפגשי ZOOM . בכל מפגש יש התבוננות מזוויות שונות על שני המשתנים החיוניים להצלחה מתמשכת: הבנת המציאות המורכבת על ממדיה השונים ומומחיות בניהולה. מנהלים המפתחים יכולות אלה, מכונים על ידינו בשם: "מנהלי MORE" -

(MORE – Masters of Reality)


איך המפגש מתנהל?

בחלקו הראשון של כל "מפגש שיח", רוני דרוקר תגיש הרצאה מרתקת, מתובלת בסיפורים ובדוגמאות מעוררות מחשבה, מבוססות על המחקר העכשווי בעולם הארגוני והעסקי.

בחלקו השני של כל "מפגש שיח", רוני דרוקר תנחה שיח פתוח ו"דיאלוגי" בין המשתתפים, על המשמעויות של התובנות שהוצגו בהרצאה ועל היישומים האפשריים של תובנות אלה גם בארגון וגם בחיים האישיים.

המבנה המיטבי של "מפגש שיח" המתנהל "פנים אל פנים" הוא מפגש אחד רצוף הנמשך "ברוטו" כ - שלוש שעות והוא בנוי מהרצאה הנמשכת כשעה וחצי, הפסקה קצרה (20 ד') ודיון (ובהתאם לנושא ההרצאה גם משחקי תפקידים ותרגול) הנמשך כשעה.

המבנה המיטבי של "מפגש שיח" המתנהל ב ZOOM הוא של שתי פגישות שבועיות הנמשכות כל אחת בין שעה לשעה וחצי.

ניתן לחלק את הזמן בשתי צורות המפגש (הפיזי והווירטואלי) בדרכים אחרות לפי נוחיותכם.


Comments


bottom of page