top of page

"למכור או לא להיות" זו אינה השאלה..."למכור או לא להיות" זו איננה שאלה...כי כל אחד מאיתנו (מנהלים, עובדים, הורים...) הוא איש מכירות בין אם הוא מודע לכך ובין אם לאו.

יכולתנו להצליח במרבית תחומי החיים, המקצועיים והאישיים, נגזרת מכוח המכירה שלנו על בסיס פיתוח מיומנויות השפעה ושכנוע.

יכולתנו להניע אחרים מבלי להפעיל סמכות פורמלית נגזרת מתוך יכולת המכירה שלנו...

אנחנו יכולים להיות אנשי מכירות טובים ולהצליח....אנחנו יכולים להיות אנשי מכירות פחות טובים ופחות להצליח....ואנחנו יכולים לא להיות אנשי מכירות ולא להיות....

בהרצאה נציג שורה של אירועי יום – יום משעשעים, בחיים האישיים ובחיים המקצועיים, שבעזרתם נפענח את סודותיהם של אנשים בעלי כושר גבוה להשפעה ושכנוע.

במפגש השיח נדון בנושאים כגון:

  • מה אנחנו באמת "מוכרים"?

  • מה הקשר בין מיומנות ההקשבה למיומנות ההשפעה ושכנוע?

  • מהן השאלות שכל "לקוח" (מנהל, עמית...) שואל עצמו?

  • מה אפשר ללמוד משפת הגוף שלנו ושל ה"הלקוח"?

  • איך נרתום אחרים מתוך הזדהות?

  • איך הופכים "לא" ל"כן " (איך מתמודדים עם התנגדות)

  • ועוד...

Comentários


bottom of page