top of page

להפוך את ה"לא" ל "כן" ו...ליהנות - מיומנויות השפעה ושכנועמנהלים בכירים מעורבים, בכל יום עבודה במצבים רבים שבהם הם מפעילים מאמץ של השפעה ושכנוע. יכולת השפעה ושכנוע מאפשרת הנעת אחר/ים לשינוי ללא צורך בהפעלת סמכות פורמלית אלא מתוך רתימה רגשית ועל בסיס הזדהות והסכמה. ההרצאה הפותחת "מפגש שיח" זה היא מרתקת, משעשעת מלאת דוגמאות "מהחיים" ומאפשרת למשתתפים להתנסות ולתרגל. בהרצאה ובדיון שלאחריה, נדון בנושאים מרתקים נוספים כגון:

  • ה"מה וה"איך" של תקשורת האנושית: ולמה ה"איך" הוא החשוב...

  • בשלות שינוי של האחר והנכונות להשתכנע.

  • שלוש השאלות הסמויות של כל "לקוח"...

  • יצירת קשר בין אישי....סוד ההקשבה הפעילה ..לכוונה...לרגשות.

  • יצירת/חשיפת מודעות לצורך: איך ליצור דיסוננס לאחר עם עצמו.

  • חיזוק ההחלטה: מניעת חרטה ונקיפות מצפון על ה"השתכנעות".

  • למחא כפיים לאחר: להשיג את שלך ולהיות נדיב!

  • ועוד...

Kommentarer


bottom of page