top of page

"ניווט עסקי ללא מצפן" - חשיבה אסטרטגית בסביבת עסקים מורכבת"מפגש שיח" זה ממוקד, בדרכי ההתמודדות "פורצות דרך" של הנהלות בכירות עם אתגר המורכבות המתעצמת הן בסביבה העסקית והן בסביבה הפנים ארגונית ובצורך לשנות את דרכי החשיבה והפעולה בכל הקשור לדרך הבנייה של אסטרטגיה עסקית. בהרצאה יוצגו מושגים חדשים כמו: "אסטרטגיה הפוכה" , אסטרטגיית הקיפוד" ו- "אסטרטגיות של אסטרטגיות" ויודגם שימושם הפרקטי בארגונים.

בהרצאה ובדיון שלאחריה, נדון בנושאים נוספים כגון:

  • ייגעת ומצאת - תאמין: על ליניאריות ואי ליניאריות.

  • סוד הצמיחה של ZARA כאשר כל מתחריה "מדשדשים" או "גוססים".

  • פרדוכסים כמרכיב בסיסי של המציאות.

  • מזל זה לא עניין של מזל...

  • ועוד...

Comments


bottom of page