top of page

לרקוד את החיים ואת העבודה - על אושר ושמחת חיים"מפגש שיח" זה עוסק במה שמעבר... באיכות החיים ובטעם שלהם. איך מנהלים חיים שראוי לחיות אותם...מחשבה אופיינית לרבים היא - "אני אשמח כאשר אני אצליח (בעבודה, בלימודים, בחיי המשפחה)" ...אבל המציאות היא הפוכה - אנשים שמחים מצליחים יותר בכל תחומי החיים מאנשים נוגים או דיכאוניים. שמחה היא המפתח להצלחה הן בחיים האישיים והן בחיים המקצועיים! ההרצאה הפותחת את "מפגש השיח" הזה ממוקדת בנושאים כגון:

  • הוואלס של אמא שלי : נפלאות הוולס השני של שוסטקוביץ''.

  • מהו אושר: אגדות...קלישאות וממצאי מחקר עדכניים.

  • מסר הגורואים של האושר: אמת.. קלישאות...העמדת פנים...תובנות

  • עובדות שקשה לנחש על אושר (מי מאושר יותר בני 30 או בני 75?)

  • אומנות ה Reframing - להחליט "מאיזה זווית" מסתכלים על החיים.

  • הילד שלי והילד שבי: מהו "הילד שבי"? איך מפנקים אותו?

  • עשייה ואושר: איזה עשייה גורמת לנו להרגיש מאושרים?

  • יחסים ואושר: איזה יחסים גורמים לנוי להרגיש מאושרים?

  • "בוקר טוב"- זה לא איחול...זו החלטה!

  • ועוד...

留言


bottom of page